Teenused

Äriettevõtmisega kaasneb suuremal või vähemal määral raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kohustus. Ettevõtjad vajavad ka ise informatsiooni selle kohta kui edukas on olnud tegevus ning milline on firma hetke finantsolukord. Ettevõtjal tuleb teha valik, kas majanduslikult on põhjendatum palgata täiskohaga raamatupidaja või sõlmida selleks vastav leping ettevõttega, kes tegeleb antud valdkonnas igapäevaselt ja kellel on sellest tulenevalt ka suurem teadmiste ja kogemuste pagas.