Äriettevõtmisega kaasneb suuremal või vähemal määral raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kohustus

Ettevõtjad vajavad ka ise informatsiooni selle kohta kui edukas on olnud tegevus ning milline on firma hetke finantsolukord. Ettevõtjal tuleb teha valik, kas majanduslikult on põhjendatum palgata täiskohaga raamatupidaja või sõlmida selleks vastav leping ettevõttega, kes tegeleb antud valdkonnas igapäevaselt ja kellel on sellest tulenevalt ka suurem teadmiste ja kogemuste pagas.

ilustration

Raamatupidamisarvestust korraldab Erten Grupp OÜ klientidele raamatupidamis- programmiga Merit Aktiva. Kõigepealt selgitame koos kliendiga välja tema ettevõtte eripära ning vajadused. Paneme paika tegevusplaani, kui tihti on kliendil vaja saada enda tegevuse kohta finantsaruandeid ja -informatsiooni ning milliseid maksudeklaratsioone on vaja koostada ja esitada. Vastavalt kehtivale Raamatupidamise Seadusele on raamatupidamiskohustuslasel kohustus kõiki majandustehinguid dokumenteerida ning kirjendada raamatupidamisregistrites nende toimingute toimumise ajal või vahetult pärast seda. Meie aitame seda Teil teha.

ilustration
Raamatupidamisteenus korteriühistule sisaldab:


  • Algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine
  • Ühistu liikmetele igakuiste makseteatiste koostamine
  • Otsekorralduste arvestamine
  • Maksekorralduste tegemine (vastavalt hinnakirjale)
  • Näitude kogumine (e-post)

Hind korteri kohta alates 2,00 EUR (hind sisaldab käibemaksu)